INWESTYCJE I REMONTY NA OBIEKTACH SPORTOWYCH SOSNOWCA

Jednym z moich największych priorytetów w kadencji samorządowej:2002-2006, 2006-2010 była poprawa stanu obiektów sportowych. Skutkiem tego realizowana była polityka, która zakładała,aby żadnego obiektu nie utracić, a systematycznie remontować i budować nowe.Sądzę,że wykaz prac jest imponujący. 

Inwestycje i remonty obiektów sportowych Sosnowca

Rok 2003

Remonty kapitalne:

 • Kryta pływalnia Klimontów( remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych II etap; wartość -212.315,-zł

Inwestycje:

 • Stadion Ludowy-Kresowa (Modernizacja wymiennikowni w budynku głównym przy Stadionie Ludowym-wartość-206.965,-zł

Rok 2004

Remonty kapitalne

 • Hala Milowice(Ekspertyza konstrukcji dachu- 9.580,-)
 • Hala Milowice(Wzmocnienie konstrukcji dachu; wartość -86.620,-zł)
 • Hala Milowice(Wymiana parkietu; wartość- 241.273,-zł)
 • Stadion Ludowy-ul.Kresowa (Modernizacja sektorów; wartość 537.787,-zł
 • Pawilon Klimontów( Remont kotłowni;wartość 28.914,-zł)

Rok 2005

Remonty kapitalne

 • Stadion "Czarni"( wymiana ogrodzenia obiektu od strony Al.Mireckiego:wartość-279.432,-zł)
 • Stadion Ludowy (Modernizacja sektorów;wartość-342.469,-zl)
 • Stadion Ludowy (Remont pomieszczeń w budynku głównym przy Stadionie);wartość-127.007,-zł)
 • Hala,boiska sportowe Niwka(Remont dachów;wartość-259.286,-zł)
 • Stadion "Niwka"( Modernizacja boiska treningowego-I etap;wartość-150.000,-zł)

Inwestycje

 • Budowa Skate Parku w Parku Sieleckim;wartość-274.203,-zł
 • Kąpielisko Sielec(Termomodernizacja budynku administracyjnego przy Kąpielisku Sielec;wartość-264.873,-zł)
 • Hala Sportowa ul.Żeromskiego ( Projekt salki szermierczej;wartość-96.824,-zł)

Rok 2006

Remonty kapitalne

 • Stadion Ludowy( Wykonanie dokumentacji i remont dwóch sektorów;wartość-304.127,-zł)
 • Stadion Ludowy(Wykonanie dokumentacji i remont 1 szatni (gospodarzy), gabinetów odnowy biologicznej zgodnie z wymogami PZPN i UEFA;wartość-382.813,-zł)
 • Hala Zagórze (Remont sanitariatów w holu głównym hali;wartość-47.897,-zł)
 • Hala,boiska piłkarskie Niwka (Wymiana nawierzchni sportowej w hali głównej Hali Niwka;wartość-235.660,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka( Wymiana nawierzchni sportowej w małej hali, przebudowa pomieszczeń na siłownię i przebudowa ciągu komunikacyjnego przy małej sali;wartość-236.842,-zł)
 • Hala,boiska piłkarskie Niwka(Modernizacja boiska treningowego;wartość-261.387,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka( montaż słupów wokół boiska treningowego I etap, wartość-6.100,-zł).
 • Hala Milowice (Remont dachu nad internatem; wartość-106.862,-)
 • Hala Milowice (Wymiana okien w pomieszczeniach internatu; wartość- 40.491,-zł)
 • Stadion Zimowy (Rozbiórka Hali B Stadionu Zimowego I etap; wartość- 32.177,-zł)

Rok: 2006

Inwestycje

 • Stadion Zimowy ( Ukończenie adaptacji byłej maszynowni na szatnie dla hokeistów; wartość- 216.314,-zł)
 • Stadion Zimowy (Budowa zasilania elektroenergetycznego obiektu I etap; wartość-106.801,-zł)
 • Stadion Zimowy (Budowa instalacji DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania); wartość-261.808,-zł)
 • Hala Sportowa ul.Żeromskiego (Projekt wykonawczy salki szermierczej; wartość-96.807,-zł)
 • Park przy Hali Zagórze (Budowa Skate Parku; wartość- 259.989,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt oświetlenia płyty głównej: wartość- 22.936,-zł)

Rok: 2007

Remonty kapitalne

 • Stadion Ludowy (Wykonanie remontu 1 szatni -gości, pomieszczenia sędziów, obserwatora, lekarza zgodnie z wymogami PZPN i UEFA;wartość -770.464,-zł)
 • Stadion Ludowy (Remont ogrodzenia; wartość -87.704,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt modernizacji wejścia gł. na stadion i kas; wartość-55.937,-zł)
 • Hala Milowice (Wymiana okien i docieplenie dachu; wartość- 80.296,-zł)
 • Stadion Zimowy (Rozbiórka Hali B Stadionu Zimowego II etap; wartość -78.232,-zł)
 • Stadion Zimowy (Projekt i przebudowa pomieszczeń szatniowych; wartośc- 787.706,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka (Wymiana drzwi, montaż słupów- II etap, malowanie elewacji budynku, montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej, montaż balustrad i osłon kaloryferów; wartość-99.700,-zł) 
 • Kryta Pływalnia przy ul.Żeromskiego (Projekt i wymiana elementów żelbetowych niecki; wartość-46.496,-zł)
 • Hala Sportowa przy ul.Żeromskiego (Remont konstrukcji dachu hali głównej; wartość- 160.844,-zł)
 • Hala Zagórze (Remont sanitariatów w holu głównym hali II etap; wartość-66.282,-zł)
 • Kryta Pływalnia Klimontów (Remont kapitalny dachu budynku; wartość-125.310,-zł)
 • Stadion Czarni (Remont kotłowni gazowej;wartość- 43.691,-zł)

Rok:2007

Inwestycje

 • Stadion Ludowy (Budowa oświetlenia płyty głównej z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego; wartość- 4.064.021,-zł)
 • Stadion Ludowy (Dostawa i montaż wanny do hydromasażu- do gabinetów odnowy biologicznej; wartość-54.671,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt i modernizacja płyty głównej (automatyczne nawadnianie i odwodnienie,wraz z podgrzewaniem murawy; wartość-3.802.849,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt budowy zadaszenia trybuny głównej;wartość-76.006,-zł)
 • Hala Milowice( Projekt modernizacji elewacji budynku; wartość-46.873,-zł)
 • Stadion Zimowy( Wymiana tablicy wyników na Lodowisku Głównym; wartość-257.420,-zł)
 • Stadion Zimowy( Budowa zasilania elektroenergetycznego obiektu II etap;wartość- 130.432,-zł)
 • Stadion Zimowy (Projekt i montaż monitoringu wizyjnego; wartość -254.197,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka (Dostawa i montaż trybun na 300 osób i boksów dla zawodników rezerwowych;wartość-274.629,-zł)
 • Kąpielisko Niwka (Projekt budowy stacji uzdatniania wody basenowej;wartość-48.016,-zł
 • Hala Zagórze (Zakup materiałów do budowy przyłącza wymiennikowni CO;wartość-181.160,-zł)

Rok:2008

Remonty kapitalne

 • Kąpielisko Sielec(Remont nawierzchni boisk wielofunkcyjnych;wartość-229.641,-zł)
 • Kąpielisko Sielec(Ekspertyza niecek basenowych, koncepcja ich modernizacji;wartość-22.570,-zł)
 • Kąpielisko Sielec(Projekt i remont kapitalny schodów na basen głęboki;wartość-36.000,-zł)
 • Stadion Zimowy(Projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu;wartość-97.501,-zł)
 • Stadion Zimowy(Przebudowa szatni dla zawodników i pomieszczeń gabinetów odnowy biologicznej;wartość-1.674.065,-zł)
 • Stadion Zimowy(Przebudowa systemu odprowadzania wody deszczowej z dachów; wartość-172.974,-zł)
 • Stadion Zimowy(Projekt modernizacji czynnika chłodzącego (wymiana solanki na glikol;wartość-13.115,-zł)
 • Stadion Zimowy (Malowanie sufitu hali głównej;wartość-348.120,-zł)
 • Stadion Ludowy (Wymiana instalacji c.o (ostatni etap);wartość-36.886,-zł
 • Stadion Ludowy (Remont wejścia głównego i kas biletowych;wartość-855.099,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt i wykonanie elewacji budynku głównego;wartość-348.120,-zł
 • Hala Sportowa przy ul.Żeromskiego (Remont dachu; wartość-62.692,-zł)
 • Hala Sportowa przy ul.Żeromskiego (Wymiana siedzisk hali głównej; wartość-306.926,-zł)
 • Hala Sportowa przy ul.Żeromskiego (Remont sanitariatów pod salką audiowizualną; wartość- 87.722,-zł)
 • Kąpielisko Niwka (Przebudowa systemu odprowadzania ścieków; wartość-159.294,-zł)
 • Hala Sportowa Zagórze (Projekt modernizacji szatni i sanitariatów-parter; wartość-24.095,-zł)
 • Kryta Pływalnia Klimontów( Remont konstrukcji żelbetowej niecki basenu i konstrukcji budynku; wartość- 93.687,-zł)
 • Kryta Pływalnia Klimontów(Projekt remontu elewacji obiektu: wartość- 46.970,-zł)
 • Kryta Pływalnia Klimontów (Projekt remontu kapitalnego niecki basenu z orurowaniem; wartość- 38.832,-zł)
 • Kryta Pływalnia Klimontów (Projekt adaptacji pomieszczeń nad basenem na salkę fitness i do zajęć korekcyjnych; wartość-63.196,-zł)
 • Boiska Pawilon Klimontów (Projekt remontu trybun przy boisku głównym i toru kolarskiego; wartość-25.620,-zł)
 • Hala Sportowa Niwka( Projekt modernizacji elewacji i ścian wewnętrznych hali głównej; wartość- 19.886,-zł)
 • Hala Sportowa Niwka (Projekt adaptacji piwnic na szatnie ,remont szatni na piętrze i holu pod widownią; wartość-24.278,-zł)
 • Stadion piłkarski, Korty Tenisowe Czarni(Projekt wymiany przyłącza wody dla pawilonu, boisk i kortów tenisowych; wartość-15.006,-zł)
 • Stadion Czarni (Projekt modernizacji trybun dla 300 osób; wartość-22.570,-zł)
 • Pawilon Ostrowy Górnicze-Stadion "Zew" (Projekt i wykonanie remontu i przebudowy części obiektu- szatnie sanitariaty, wentylacja; wartość- 192.138,-zł)

Rok 2008

Inwestycje

 • Kąpielisko Sielec( Projekt stacji uzdatniania wody w brodziku oraz projekt przebudowy odprowadzenia ścieków z obiektu; wartość-36.178,-zł)
 • Stadion Zimowy (Projekt i budowa tafli B wraz z zapleczem szatniowym; wartość-50.752,-zł)
 • Stadion Zimowy (Budowa stanowiska dowodzenia dla przeprowadzenia imprez masowych; wartość-91.766,-zł)
 • Stadion Ludowy (Modernizacja Stadionu Ludowego w tym: modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozpoczęcie budowy zaplecza warsztatowo-magazynowo-socjalnego;łączna wartość-3.627.994,-zł)
 • Stadion Ludowy (Projekt boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej; wartość-35.014,-zł)
 • Hala Sportowa ul.Żeromskiego (Budowa Sali Szermierczej; wartość-3.217.432,-zł)
 • Hala Sportowa ul.Żeromskiego (Projekt budowy monitoringu wizyjnego;wartość-4.880,-zł)
 • Kryta Pływalnia ul.Żeromskiego (Koncepcja i projekt modernizacji Krytej Pływalni; wartość-465.186,-zł)
 • Kąpielisko Niwka (Budowa stacji uzdatniania wody; wartość-893.204,-zł)
 • Kąpielisko Niwka(Koncepcja modernizacji niecek basenowych i otoczenia; wartość-24.400,-zł)
 • Hala Milowice (Moderniacja elewacji obiektu I etap; wartość- 508.646,-zł)
 • Boiska Pawilon Klimontów(Budowa przyłącza wody do Pawilonu; wartość-98.039,-zł)
 • Boiska Pawilon Klimontów(Projekt ogrodzenia obiektu; wartość-17.080,-zł)
 • Boiska Pawilon Klimontów(Projekt modernizacji elewacji budynku; wartość-29.646,-zł)
 • Boiska Pawilon Klimontów(Montaż piłko -chwytów za bramkami boiska głównego; wartość-19.698,-zł)
 • Hala Sportowa , boiska Niwka(Dostawa i montaż trybun stalowych przy boisku głównym oraz boksów dla zawodników rezerwowych; wartość-199.463,-zł)
 • Hala sportowa, boiska Niwka(Projekt i budowa ogrodzenia trybuny dla kibiców przyjezdnych; wartość-57.083,-zł)
 • Hala Sportowa, boiska Niwka( Budowa zasilania elektoenergetycznego dla obiektu; wartość-56.534,-zł)
 • Stadion Piłkarski, Korty tenisowe Czarni (Koncepcja i projekt budowy zaplecza szatniowego dla kortów tenisowych i budowy 4 kortu tenisowego: wartość-27.816,-zł)
 • Stadion Piłkarski, Korty tenisowe Czarni(Projekt adaptacji nieużytkowanego budynku na szatnie i magazyn techniczny; wartość-19.276,-zł)

Rok: 2009

Remonty kapitalne

 • Stadion Zimowy (Przebudowa boksów dla zawodników i sędziów; wartość-89.000,-zł)
 • Hala Milowice (Projekt i modernizacja holu pod trybuną;wartość-175.368,-zł)
 • Kąpielisko Sielec (Modernizacja holu budynku głównego; wartość-123.600,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka( Wymiana przyłącza wodociągowego; wartość-72.800,-zł)
 • Hala, boiska piłkarskie Niwka(Wymiana rozdzielnicy głównej: wartość-62.552,-zł)
 • Pływalnia Klimontów (Remont pomieszczenia i wymiana rozdzielni głównej z wyłącznikiem pożarowym; wartość-65.790,-zł)
 • Hala Sportowa Zagórze (Remont szatni i sanitariatów na parterze; wartość-325.990,-zł)
 • Hala Sportowa Zagórze (Remont pomieszczenia i wymiana rozdzielni głównej; wartość-65.790,-zł)

Rok:2009

Inwestycje

 • Stadion Ludowy (Budowa boiska o nawierzchni sztucznej z ogrodzeniem; wartość-3.624.209,-zł)
 • Stadion Ludowy (Budowa zaplecza szatniowego wraz z oświetleniem boiska; wartość-6.368.120,-zł)
 • Stadion Ludowy (Remont, przebudowa i budowa dróg wokół boisk treningowych; wartość-1.408.598,-zł)
 • Stadion Ludowy (Budowa zasilania elektroenergetycznego dla nowych obiektów: wartość-388.516,-zł)
 • Stadion Ludowy (Modernizacja kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodnego; wartość-350.000,-zł)
 • Stadion Ludowy (Budowa zaplecza warsztatowo-magazynowo-socjalnego II; wartość-719.000,-zł)
 • Stadion Ludowy(Koncepcja przebudowy Stadionu Ludowego: wartość-49.995,-zł)
 • Stadion Ludowy (Budowa boisk o nawierzchni z trawy naturalnej z nawodnieniem, oświetleniem, piłkochwytami; wartość-2.392.507,-zł)
 • Stadion Ludowy (Wyburzenie starego pawilonu; wartość-462.160,-zł)
 • Stadion Zimowy (Projekt budowy Tafli B lodowiska; wartość-462.160,-zł)
 • Hala Milowice (Modernizacja elewacji obiektu II etap; wartość-1.675.931,-zł)
 • Hala Milowice (Koncepcja i projekt budowy ośrodka tenisowego z zapleczem szatniowym;wartość-26.840,-zł)
 • Korty tenisowe ul.Szkolna (Modernizacja ściany tenisowej, budowa ogrodzenia i przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z kortów; wartość-174.447,-zł)
 • Stadion piłkarski, korty tenisowe Czarni(Wykonanie adaptacji nieużytkowanego budynku na szatnie i magazyn techniczny; wartość-254.727,-zł)
 • Stadion piłkarski Czarni( Zakup i montaż boksów dla zawodników rezerwowych; wartość-36.000,-zł)
 • Kryta Pływalnia ul.Żeromskiego (Modernizacja, przebudowa, budowa pływalni I etap; wartość-12.750.000,-zł).
 • Kąpielisko Sielec (Przebudowa odprowadzenia ścieków z budynku i terenu kąpieliska; wartość-142.911,-zł)
 • Kąpielisko Niwka( Modernizacja niecek basenowych i otoczenia kąpieliska; wartość-1.650.000,-zł).
 • Hala sportowa i boiska "Niwka"(Projekt rozbudowy obiektu, modernizacja elewacji i ścian wewnętrznych hali głównej oraz projekt kotłowni gazowej i wentylacji hali głównej; wartość-142.000,-zł).
 • Kąpielisko Stawiki Kresowa (Projekt budowy zaplecza socjalno-technicznego dla obsługi kąpieliska; wartość-38.894,-zł).

Rok 2010

 • Stadion Ludowy(Projekt, montaż monitoringu wizyjnego i systemu identyfikacji wejścia).
 • Hala MOSiR ul.Żeromskiego-Wymiana parkietu.
 • Kąpielisko Niwka (Modernizacja niecek basenowych i otoczenia kąpieliska).
 • Stadion piłkarski, korty tenisowe Czarni (Budowa boiska o nawierzchni sztucznej  I etapu ).
 • Kąpielisko Stawiki Kresowa (Budowa zaplecza socjalno-technicznego dla obsługi kąpieliska).
 • Stadion Piłkarski ZEW Ostrowy (Projekt  modernizacji obiektu Zew Ostrowy).

Rok 2012

Inwestycje i remonty

 • Projekt i montaż instalacji hydrantowej w hali głównej Stadionu Zimowego. W dniu 8.06.2012 r. podpisana została umowa na montaż instalacji hydrantowej w hali głównej obiektu. Jej ukończenie zaplanowano na 16.07.2012 r. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pożarowego w tej części obiektu. Poniesiony już koszt opracowania wyniósł 8.610,00 zł. Umowna wartość prac wynosi 37.448,20 zł brutto plus koszt nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.168,50 zł. brutto.
 • Aktualizacja kosztorysów i modernizacja obiektu Pływalni przy ul.Żeromskiego- II etap. W ramach tego zadania MOSiR dokona zlecenia modernizacji fragmentu elewacji obiektu stanowiącą kontynuację modernizacji obiektu zrealizowanej w 2009 r. Przedmiotowe prace będą miały na celu zażegnanie problemu przemarzania fragmentu ściany zewnętrznej pływalni. Zakończenie prac przewidziano do końca sierpnia bieżącego roku. Poniesiony koszt aktualizacji projektu wyniósł 2.460,00 zł brutto. Planowany koszt prac wyniesie 49.736,98 zł brutto plus 1.230,00 zł brutto za nadzór inwestorski i 1.230,00 brutto za pełnienie funkcji kierownika budowy. Podpisano umowę na montaż dwóch dodatkowych zbiorników ciepłej wody użytkowej dzięki czemu zakończą się problemy z jej okresowym niedoborem. Prace mają być zrealizowanew lipcu br. Poniesiony już koszt opracowania projektu wyniósł 3.321,00 zł brutto. Planowany koszt prac wyniesie 61.475,40 zł. W ramach tego zadania zarezerwowane są również środki finansowe na aktualizację kosztorysów na potrzeby organizacji postępowania przetargowego w zakresie wyboru w 2013 r. wykonawcy ukończenia modernizacji obiektu. Udzielenie ewentualnego zlecenia aktualizacji planowane jest w czwartym kwartale bieżącego roku. Planowany koszt opracowania wyniesie 7.995,00 zł.
 • Montaż wentylacji mechanicznej w siłowni i szatniach przy siłowni w Pływalni przy ul.Żeromskiego w Sosnowcu. W dniu 8.06.2012 r. MOSiR podpisał umowę na montaż wentylacji w siłowni i w szatniach przy siłowni. Jej ukończenie zaplanowano w dniu 6.07.2012 r. Efektem będzie poprawa warunków higieniczno- sanitarnych w tej części obiektu. Poniesiony już koszt opracowania obiektu wyniósł 4.305,00 zł. Umowna wartość prac wyniosła 28.167,00 zł brutto plus koszt nadzoru inwestorskiego za kwotę 1.845,00 zł.
 • Modernizacja Hali Niwka: W dniu 1.06.2012 r. podpisana została umowa na wykonanie prac. Umowa przewiduje zakończenie prac na 5.09.2012 r. Prace obejmują modernizację istniejących węzłów szatniowo- sanitarnych w obrębie parteru, adaptując piwnice na szatnie z natryskami  oraz modernizację stref wejściowych do obiektu. Aktualnie trwają prace rozbiórkowo- demontażowe i początek prac budowlanych stanu surowego. Poniesiony już koszt aktualizacji projektu wyniósł 47.970,00 zł brutto. Umowna wartość prac wynosi 1.027.462,83 zł brutto plus koszt nadzoru inwestorskiego robót budowlanych za kwotę 6.765,00 zł brutto, robót sanitarnych 6.027,00 zł i elektrycznych 3.930,00 zł brutto.
 • Hala MOSiR AKS Niwka: Zewnętrze efekty wykonanych prac to przede wszystkim przebudowana strefaa wejściowa i wyjście z poziomu piwnicy od strony boisk. Wewnątrz przebudowany został fragment klatki schodowej, powstały nowe szatnie- ich ilość wzrosła z 4 do 7, natomiast węzły sanitarne zostały wyposażone w system wentylacji mechanicznej. Nowe pomieszczenia zyskała także sauna. Przebudowa niweckiej hali trwała niewiele ponad trzy miesiące, pochłonęła blisko 1,1 mln zł. Prace zakończone zostały pod koniec września 2012 r.
 • Modernizacja budynku Krytej Pływalni Klimontów.
  W dniu 11.06.2012 r. MOSiR podpisał umowę na wykonanie prac. Prace obejmują wzmocnienie i modernizację niecki basenowej, wymianę płytek na plaży wokoł niecki, wydzielenie pomieszczenia siłowni i pomieszczeń towarzyszących saunie oraz modernizację całego układu filtracji wody basenowej. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 1.09.2012. Poniesiony już koszt aktualizacji projektu wyniósł 29.520,00 zł brutto. Umowna wartość prac wynosi 1.200.000,00 zł brutto plus koszt nadzoru inwestorskiego robót budowlanych za kwotę 7.995,00 zł brutto, robót sanitarnych 5.350,00 zł brutto i elektrycznych 3.930,00 zł brutto.
 • Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudową infrastruktury aktywnych form turystyki ( trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.Projekt przewiduje adaptację nieużytkowanej niecki basenu na skate park oraz modernizację około 1700 mb alejek parkowych na ścieżki dla rowerzystów, rolkarzy i pieszych. Planowane w budżecie środki gminy Sosnowiec wynoszą 777.905,00 zł brutto plus pozyskane środki unijne w wysokości 4.417.391,19 zł. brutto.
 • Wydział Inwestycji Miejskich realizuje zadanie inwestycyjne pn "Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 14 w Sosnowcu". Wartość umowy wynosi 3.651.870,00 zł. Planowane uruchomienie I półrocze 2013 r.

2014

 •  Na Stadionie Ludowym wyremontowano 7 z 10 ciągów pieszych, udoskonalono System Identyfikacji Kibica, zmodernizowano monitoring. Całość prac zmknęła się kwotą 180 tys. zł.