PROGRAM SAMORZĄDOWY KOMITETU SLD LEWICA RAZEM- 2018
I/ Po stronie dziecka , po stronie rodzica
 
Samorząd powinien wspierać, bez względ na zamożność i stan cywilny, każdego, kto podejmuje wysiłek wychowania dziecka. Posiadanie potomstwa nie może wiązać się z długotrwałym wyłączeniem z rynku pracy i utrwalaniem konserwatywnego podziału ról w gospodarstwie domowym. Samorząd musi być partnerem rodzica w wychowaniu dziecka ! Chcemy, by gminy, powiaty i województwa zapewniły równy dostęp do edukacji na dobrym poziomie. Nauka w szkole to najlepszy sposób, żeby zniwelować społeczne nierówności.
 
Co proponujemy:
1/ Żłobek bezpłatny i dostępny dla każdego.Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat musi być priorytetem dla każdej gminy. Dostępny dla każdego, bez względu na zamożność i stan cywilny, żłobek lub klub dziecięcy to szansa na szybki powrót rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka i równy podział ról związanych z opieką nad nim. Gminy muszą budować nowe żłobki, a do czasu, gdy one powstaną, wspierać opiekę nad najmłodszymi w formie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.Żłobki będą bezpłatne.